Windykacja należności

Windykacja należności:

 • przeprowadzenie skutecznego procesu windykacji,

 • sporządzanie i wysyłanie wezwań do zapłaty,

 • windykacja polubowna,

 • windykacja telefoniczna,

 • windykacja terenowa,

 • windykacja sądowa,

 • ugody sądowe i pozasądowe,

 • monitoring należności,

 • pieczęć prewencyjna,

 • sprawdzenie danych dłużnika (KRS, CEiDG, ZUS, GUS),

 • zebranie informacji o majątku dłużnika,

 • reprezentacja przed komornikami sądowymi,

 • umieszczanie danych dłużnika w bazie Rejestru Dłużników,

 • współpraca z organami ścigania w toku postępowania,

 • obrót wierzytelnościami,

 • doradztwo w zakresie zabezpieczania transakcji.